Pruiken uit het Oude Egypte

Kemet heeft een zeer waardevol artikel over pruiken in het oude egypte van 3500 voor Christus:

“Al heel vroeg in de Egyptische geschiedenis beschikte men over pruiken. In de koningsgraven uit de 1ste en 2de dynastie zijn reeds pruiken gevonden en tot aan het einde van de faraonische tijd bleven ze in gebruik.
Ook pruiken werden, net als mensen, in de kunst geïdealiseerd en mooier voorgesteld dan dat ze in werkelijkheid waren. Een jeugdig uiterlijk werd zo lang mogelijk nagestreefd, dat zag men ook in de pruiken terug. Het had alles te maken met het geloof dat de schepping volmaakt en eeuwig was. Ongetwijfeld zijn de afbeeldingen gestileerd, maar toch moeten de handwerkslieden die de pruiken vervaardigden, heel kundig zijn geweest. Het vervaardigen van pruiken was zeer specialistisch en nauwkeurig werk. De weinige exemplaren die behouden zijn gebleven, zijn minstens 3500 jaar oud, maar getuigen van ongekend vakmanschap. Pruikenmaker was dan ook een respectabel beroep, dat zowel door mannen als door vrouwen werd beoefend.”

Timoe schijnt een gerenomeerde pruikenmaker in Egypte geweest te zijn:

“De pruikenmaker was een belangrijke man. Alleen hij kende de trends en de typen pruiken die gedragen werden. En inderdaad is voor het maken van een pruik bijzondere kennis en vaardigheid vereist. Timoe was een gerenommeerde pruikenmaker. Zijn kundigheid en zijn inventiviteit zijn alom bekend. Niemand maakte zulke mooie pruiken als hij. Alle voorname families ui de stad kochten bij hem. Hij was de autoriteit op het gebied van haar en pruikenmaker. In zijn atelier vulde arbeiders albasten vazen met pas geknipt haar. Anderen maakte vlechten en toupetjes, waarbij sommigen natuurlijk haar combineren met plantaardige vezels. In een hoek staan opbergdozen van papyrus vol spelden, naalden en andere accessoires. Er stond een heel assortiment kunstig bewerkte flesjes met parfums en zalfjes om de pruiken heerlijk te laten reuken. Naast de ingang stonden houden hoofden als paspoppen(zie foto van Nofret), terwijl bezorgers wachten op de doos met de pruik die ze moeten gaan afleveren. In een rieten mand bewaarde Timoe valse baarden, waarvan de vorm een indicatie van de status van de dragen was. Hoe korter de baard hoe hoger het maatschappelijk aanzien.”

Hogere leden van de koninklijke hofhouding en hogere ambtenaren waren te herkennen aan hun pruik. Ook werd erotische kracht toegeschreven aan de pruik. Een wiki redacteur denkt dat de Oude Egyptenaren  pruiken droegen om hun geschoren,  kale hoofden te beschermen tegen de brandende zon. Ook   Vrouwen gebruikten het kunstmatig haar om aantrekkingskracht op mannen te vergroten schrijft een andere blogger .

Afro pruiken in het museum van Cairo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s